jump to navigation

Byråkrater försvarar sina privilegier – med folkets pengar 07-02-28

Posted by Oskar in Uncategorized.
add a comment

Flera gånger, bland annat i den skattefinansierade folkpartitidningen NU, har jag sett kampanjen Hela Halland. Den går ut på att Halland ska vara kvar som byråkratisk enhet. Den verkar ha gett frukt enligt DN. Men vad är detta? Byråkrater och politiker slåss om makt och privilegier genom dyra kampanjer i media med medborgarnas pengar! Påminner snarast om gamar som slåss om kontrollen över bytet som det stora rovdjuret (Staten) tagit. Skattepengar ska inte användas till kampanjande och opinionsbildning!

Blogga på Bildt! 07-02-28

Posted by Jonas in Uncategorized.
4 comments

Det finns en hel del att säga till Carl Bildts för- och nackdel men att angipa hans bloggande verkar minst sagt underligt  i en tid då det så ofta talas om att folket bör kunna föra en mer direkt kommunikation med sina politiker. Jag skulle kunna skriva mycket mer om saken men det räcker med att hänvisa till gudmundson och Frihet, Fildelning och Feminism. Allt finns att läsa där.

Dagens kom-i-håg: Lägg ner staten 07-02-27

Posted by MacTracbac in Uncategorized.
48 comments

Johan Ingerö ger oss ett par goda anledningar. Den som urpsrungligen
fick mig att greppa min laptop och skriva det här inlägget var hans
text Seek and Destroy, som både pedagogiskt och känslosamt talar om för oss varför staten borde kliva bort från kulturen, åtminstone från rollen som kulturell mecenat. Dessutom råkar jag veta att en av denna bloggs skribenter skall på Metallica i Stockholm. Liberaler och mainstream metall är tydligen något som passar som hand i handske.

Nog där, trodde jag, men hittar då Johans senaste inlägg En släktkrönika, ännu ett känslofyllt inlägg om statens tassar och var de bör vara. Denna gång om invandringspolitik. Tagline: ”Av denna historia kan man lära sig att den bästa integrationspolitiken är att inte ha någon.”

Jag gillar inte alls allt som Johan skriver, men det här var ett par riktigt fina texter, dessutom bärande ett par tydliga politiska uppmaningar.

Ja till negativ inseminationsrätt! 07-02-27

Posted by Jonas in Uncategorized.
10 comments

Ska ensamstående kvinnor få rätt till insemination i Sverige?

Så lyder webbfrågan till artikeln om insemination av singelkvinnor i dagens DN. Jag är nära att klicka ”ja” men hinner inse att som frågan är ställd handlar det om ifall någon ska vara skyldig att uppfylla en kvinnas önskan om insemination. Det är lika fel som allt annat tvång.

Det är lite otydligt om det här är vad som avses i artikeln eller om det är en rätt att inte hindras från insemination som diskuteras, det vill säga en negativ rättighet – rätten att inte hindras från att ingå ett frivilligt avtal. Troligen ligger det hela någon stans mitt emellan. Man kommer troligen att få betala en hel del men staten vill ha kontroll över det hela. Som Folkpartiets gruppledare i riksdagen Johan Pehrsson uttrycker det:

Vi kan ju ändå inte hindra kvinnor att resa utomlands och göra detta. Då är det väl bra om vi tar kontroll över verksamheten och ser till att den sköts så bra som möjligt.

På honom låter det ungefär som om kvinnor luras in på smutsiga kliniker på någon bakgata och inte att de efter noggrant  övervägande besöker en respektabel klinik i Danmark. Det är så det ser ut  i verkligheten. Nej, som vanligt handlar det om att staten vill ha kontroll över så mycket som möjligt. Folk kan ju inte gå omkring och bli gravida hur som helst, hur skulle det se ut? Och till och med ogifta kvinnor! Det är ju illa nog att folk utan kontroll kan ha sex och skaffa sig barn på det sättet!!!

Ett stort ja till att tillåta insemination av singelkvinnor men ett stort nej till att Staten ska blanda sig i det hela. Jag är övertygad om att folk klarar av att bli gravida utan att storebror övervakar!

Varför privata vägar är bättre än statliga 07-02-26

Posted by Oskar in Uncategorized.
9 comments

Som min kollega här på bloggen redan noteratrapporterar DN idag om att regeringen öppnar upp för privata vägar. Detta är ett utmärkt initiativ tycker vi här på bloggen, men någon kanske undrar varför vi tycker det är så fantastiskt? Varför är egentligen privat infrastruktur bättre än statlig?

Det finns två fundamentalt olika sätt att fördela resurser till saker, till exempel pengar till vägar. Antingen bestämmer staten, i Sveriges fall genom majoritetsbeslut, hur mycket resurser som ska läggas på vägar. Dessa resurser tilltvingar man sig från befolkningen genom beskattning. Alternativet är marknaden. Då får varje individ välja vad han ska lägga pengarna på. Förutom de rättighetsbaserade argument mot den statliga lösningen, som att den inbegriper hot om våld i indrivandet, finns det annat att notera.

Hur ska exempelvis staten veta att man satsar ”rätt” andel av de tillgängliga resurserna på vägar? Detta löser man idag genom förhandlingar på nationell politisk nivå, och det slutar med poster i statens budget. Ibland baserar sig tilldelningen sig på uppenbar politisk kohandel, som när miljöpartiet krävde en befängd järnvägssatsning till Norrland för att stödja den förra regeringen, i andra fall är det en mer subtil kohandel. I vilket fall så är resultatet en förhandlingslösning där många intressegrupper har skrikit, kämpat och kampanjat för just sitt ändamål.

Sedan ska då resurserna som tilldelats till vägar användas. Var ska det byggas vägar, vad för typ, och hur? Detta löser man idag i Sverige precis som i en klassisk planekonomi. En statlig planeringsmyndighet, vägverket, planerar och beslutar var resurserna ska satsas. Även här är en hel del av besluten för resursallokering politiskt färgade, men lokala politiker och regioner som aktörer. Men även om det inte vore så, hur ska man som byråkrat på den statliga planeringsbyrån veta var man ska satsa sina resurser? Var gör de störst nytta? Vad sätter folk mest värde på? Är det en ny väg där, en tunnel här, en bro där, en bredare väg där, bättre underhåll här, tätare snöröjning där, höjd säkerhet och mitträcken här, etc etc etc. Massor av frågor. Svaren går helt enkelt inte att finna, ty man saknar det sofistikerade informationssystem som kallas priser.

För det är med priser som marknaden bestämmer resursallokeringen. Ingen planeringsmyndighet talar om för H&M hur mycket byxor de ska producera, och hur mycket väskor. Ingen planeringsmyndighet talar om för IKEA hur mycket som ska satsas på bord respektive soffor. Med prissystemet kan företagen se vad som efterfrågas. Den som ger konsumenterna det de vill ha belönas med vinst. Den som inte gör det straffas med förluster. När prissystemet har tagits bort av staten, då återstår bara planekonomi.

Med privata vägar så kommer vi helt enkelt få så mycket vägar, och på det sätt, som vi vill ha. För lite resurser satsade på vägar är precis lika dåligt som för mycket. I en värld med begränsade resurser betyder naturligtvis ”för bra” vägar ”för lite” av cancerforskning, vård, kultur, eller något annat. De flesta är nog överrens om att planekonomi är ett dåligt och ineffektivt sätt att organisera samhället på. Detta gäller även inom infrastruktur! För den intresserade rekommenderas denna artikel av Walter Block, som i större detalj går igenom hur det skulle kunna fungera, och som även bemöter olika invändningar mot privata vägar.

Ett viktigt steg mot privata vägar 07-02-26

Posted by Jonas in Uncategorized.
5 comments

DN skriver idag om hur Alliansen undersöker möjligheten att låta vägar drivas privat. Ett ypperligt initiativ även om det mer verkar som om företag ska kunna hyra en vägsträcka än köpa den. Varför inte gå hela vägen? Men som vi brukar säga här på Liberal Opposition så får man nog vara glad så länge det är steg i rätt riktning, även om de allt för ofta känns futtiga.

Intressant är också att det redan provats i Norge, som dessutom återigen strävar efter att uppfylla sitt gamla epitet ”den sista Sovjetstaten” genom att vilja införa en bred censur av Internet (ursprungligen från HAX). Det kanske är Kina de har som ny förebild, både vad gäller ekonomi och politik?

Läs vidare i Oskars post Varför privata vägar är bättre än statliga.

Regressiv skattesats – Snart i en kyrka nära dig 07-02-24

Posted by Jonas in Uncategorized.
4 comments

Svenska kyrkan överväger att införa regressiv skattesats. De har börjat inse att det är dåligt för affärerna att kräva olika mycket betalt för samma tjänst. Tvärr får vi nog aldrig se Alliansen komma till samma insikt då staten har en rätt unik monopolställning. Snacka om att vara i behov av att konkurrenssättas!

Allt skall göras med lag 07-02-23

Posted by MacTracbac in Uncategorized.
5 comments

I en något rörig, men inte desto mindre viktig artikel på dagens Brännpunkt i SvD tar Lennart Palm upp ett nytt förslag på EU-lagstiftning från tyskt håll. Detta dekret skulle innebära ett generellt förbud mot trivialisering eller förnekelse av folkmord och annat som man från politiskt håll känner är extra känsligt.

Skydda det offentliga rummet. Med lagar.

En man är orolig för en ökad sexualisering av det offentliga rummet. Nån känner sig kränkt för att någon säger något dåligt om hans land, hans far, hans hudfärg. Och nu är det någon som säger att hans landsmän för nästan ett sekel sedan hade ihjäl en miljon av någon minoritet. Vill du ha en lag lilla gubben?

Här i Turkiet finns fortfarande den omtalade paragraf 301. Innebörden är att det är brottsligt att smäda det turkiska (türklük). I västeuropeiska stater finns väl ännu inga tillräckligt starka mandat (?) för den typen av förbud. Men de som finns och som nu tyskarna vill institutionalisera genom att skapa ett ramverk för åsiktsförtrycket skiljer sig endast ifråga om ideologisk estetik (och för all del praktisk tillämpning, men det handlar ju inte om lagarna i sig). I båda fallen handlar det om desperata försök att spika fast den världsbild man vill ha genom lagstiftning.

En fantastisk detalj är att det från den turkiska regeringen har glunkats om att plocka bort hela 301, istället för den revision det har talats om. Det vore utmärkt. Det är verkligen en möjlighet för EU. Men då krävs det nog att de själva med tydlighet visar att det faktiskt är ok att tänka och tycka vad man vill. För den turkiska oppositionen mot 301 är inte stark nog. Skall den bort krävs det säkerligen att regeringen pressas från EU.

Vi här på Liberal Opposition kokar av ilska. Var försiktiga när ni petar på oss. (Förövrigt önskar jag verkligen att en sexualisering av det offentliga rummet verkligen var å färde. Detta som en högst privatestetisk not.)

Barnfattigdom, statistik och politik 07-02-22

Posted by Jonas in Uncategorized.
10 comments

Rädda Barnen presenterar en rapport om barnfattigdom och med utgångspunkt från en ökning med 0,2 procentenheter skriver man en alarmkrönika i Dagens Nyheter. Personligen skulle jag inte dra för stora slutsatser av att denna lilla ökning är den första på sju år. Men oavsett om det verkligen skett en signifikant ökning eller inte så är den utanförskap som beskrivs ett verkligt problem.

Mer uppseendeväckande är vilka politiska slutsatser som dras i artikeln. Trots att statistisken gäller för 2004, och alltså inte har något med Alliansen att göra, så kopplas barnfattigdomen ihop med de senaste förändringarna i a-kassa och sjukpenning. Den enda uppmaning man ger regeringen är Utred och åtgärda konsekvenser av förändringar i trygghetssystemen ur ett barnperspektiv”.

Inte ett ord om att underlätta för de i utanförskap att få ett arbete och därmed möjlighet att själva säkra sin och sina barns framtid, trots att man själv pekar på att det är arbetslöshet som är det största problemet. Jag är övertygad om att en absolut majoritet av sveriges invandrade har både möjlighet och vilja att stå på egna ben. Få kommer från en kultur där Staten förväntas ta hand om dig från födsel till dödsbädd. Den vilja och kretivitet de för med sig krossas av regleringar, språkkrav, licenser, kontroller, certifikat och inte minst skatter. Jag är förvånad över att så många med dåliga svenskakunskaper trots allt klarar av att driva ett företag i Sverige och det tyder på en imponerande driftighet. Är verksamheten så liten att man inte har råd med professionell hjälp är det svårt att få tid över till att tjäna pengar när administrationen är klar. Att svartarbetet är så utbrett är en naturlig reaktion på den rådande situationen.

Sveriges invandrare behöver ingen som håller dem i handen, de behöver få slippa en stat som lägger ett strypgrepp på dem så fort de försöker ta sig för något. Det regeringen hittills gjort är ett steg i rätt riktning men det finns mycket mer att förändra och det kan göras snabbare. Jag har en viss förståelse för deras vilja att gå varsamt fram med skattesänkningar, men på regleringssidan är det verkligen dags att stoppa undan pincetten och plocka fram lien!

(Edit: Tog bort en felaktig kommentar om statistiken efter en kommentar från en läsare.)

Skolpolitik för att stärka nationen eller den enskilde eleven? 07-02-22

Posted by MacTracbac in Uncategorized.
1 comment so far

Departementsuppdelningen mellan partierna har gjort dem ömsöm lytta, ömsom lama. Fp har devalverats till att vara regeringens språkrör rörande utbildningsväsendet. Utbildningsminister Leijonborg skriver på DN Debatt om några förändringar regeringen vill genomföra. En del väl tänkt, en del mindre väl tänkt och exakt vad som är vad skulle vi kunna ägna oändligt mycket bläck åt för att reda ut. Möjligen är dessa regler i helhet en marginell förbättring, men det är svårt att blunda för att det de i första hand visar upp är socialdemokratiskt tänkande ytligt förnissat med en borglighetens ideologi.

Problem skall lösas

Sett till den enskilde gymnasieeleven är det uppmärksammat problem att det idag för många är taktiskt riktigt att välja bort språk till förmån för något enklare ämne som tar mindre tid och dessutom förmodligen ger bättre betalt i form av betyg. Det här skall fixas med ett riktigt stort poängtillskott till dem som väljer att läsa språk.

Vi som har tillbringat vår dyrbara senungdom med att läsa till ingenjör på någon av de tillgängliga statliga inrättningarna (vilket händelsevis samtliga skribenter här på bloggen har; torftigheten förklarad) har till leda hört de gamla professorerna beklaga hur mycket sämre studenterna har blivit på matte under åren. Jag har sett så alldeles för mycket stödjande statistik för att tvivla på sanningshalten. Det här skall fixas med aningen färre gratispoäng till dem som läser matte E och överkurser.

Problem lösta.

Är vi verkligen säkra på att det bästa av allt är lösta problem?

Det går verkligen att diskutera om de presenterade lösningarna är särskilt bra. Visst, fler skulle läsa språk. Framförallt skulle förre ambitiösa elever välja bort språk. Det är nog bra för Sverige. Fler skulle läsa matte E och man kan anta att alla gymnasier skulle bli tvingade att ha matte utöver E. Det skulle åtminstone glädja Sveriges population av matteprofessorer. Och det skulle ha glatt mig för sådär tio år sedan, eftersom min skola inte erbjöd matte över E, vilket faktiskt var något jag suktade efter. Men är verkligen politikens roll att vara bra för Sverige? Det tycker inte jag.

Varför inte istället uppmana till offentlig debatt om vilka metoder för antagning som är mest lämpliga och sedan lämna det upp till varje lärosäte eller möjligen fakultet vilken metod de föredrar. Det hade varit ett steg i liberal och frihetlig riktning.

Sedan bör naturligtvis alla universitet privatiseras och högskoleverket läggas ner. Men en sak i taget.