jump to navigation

Varför naturskyddet måste privatiseras 07-03-09

Posted by Oskar in Uncategorized.
trackback

Debatten om huruvida staten skulle låta folk bygga en skidanläggning på nåt fjäll nyligen, som jag skrev om igår, aktualiserar en djupare fråga. Alla som ser ett värde i att en del av naturen lämnas i orört skick för framtiden borde ta sig en tankeställare i spåren av debatten. Den kortsiktiga reaktionen är kanske jubel, eftersom regeringen beslöt att förbjuda utbyggnaden. Men man behöver inte ha alltför stor fantasi för att börja spekulera i vad som kunde ha hänt om regeringen sett annorlunda ut, och om opinionen förändras. Både regeringar och opinioner tenderar ju att göra det. Så frågan är: Om man, som jag, vill bevara en del av naturen för framtida generationer, hur kan man någonsin vara säker det som skyddas idag skyddas imorgon, när dess skydd är beroende av majoritetsbeslut?

Det finns även ett annat problem, som har att göra med resursallokering. Hur mycket mark är lagom att spara som naturreservat, och hur mycket ska användas till produktion av välstånd åt mänskligheten nu? Detta anser nog många avgörs bäst av byråkrater och politiska nycker, precis som i vilket planekonomi som helst. Själv tror jag att marknaden är det bästa instrumentet för resursfördelning, och därför bör det användas även här.

Förslaget är alltså att staten säljer all den mark den äger, inklusive naturreservat. Den säljer på enklast möjliga sätt, dvs till högstbjudande. Alla i Sverige som är intresserade av naturskydd kan då vara med och bjuda. Föreningar kan skramla pengar, och sponsring från företag som vill ses i god dager. Därefter kan de olika intressen som finns använda pengarna och köpa. Vi kommer då att få en del av statens mark som privatpersoner och företag köper för att bruka. Men vi kommer också få ett antal områden, troligtvis de som är mest skyddsvärda, som ägs av föreningar med avsikt att skydda dem.

Detta betyder 1) att vi har en avvägning mellan naturskydd och andra intressen som avspeglar folks verkliga preferenser istället för byråkratiska och politiska nycker, och 2) att det som är skyddat ägs av föreningar som inte är föremål för majoritetsbeslut bland hela befolkningen, och därmed skyddas den natur de äger mot nyttjande. Skyddet baserar sig på äganderätten, som är en för civilisationen totalt essentiell institution. Skulle den någon gång upphävas så kan man vara hyfsat säker på att även civilisationen står inför, eller befinner sig i,  upplösning.

Jag tycker själv det skulle vara trevligt om en del av naturen sparades orörd för framtiden. Jag skulle även vara beredd att betala en slant för det. Särskilt med tanke på den skattesänkning försäljning av all statlig mark innebär. Och just för att jag vill att naturen ska bevaras för framtiden förespråkar jag ovanstående system. Det är det bästa skydd som kan fås. Privatisera naturskyddet!

Kommentarer»

1. Tibor - 07-03-09

Intressant men vet inte om jag kan hålla med till fullo. ALL mark MÅSTE inte privatiseras utan det vore kanske önskvärt i de flesta lägen. När det kommer till naturreservat så ser jag inte några som helst problem att staten äger de, för oftast är de inte så lukrativa i sig och kan behöva skydd. Om staten nu beslutar sig för att sälja majoriteten eller kanske tom alla naturreservat så måste det finnas lagar om vad man kan bygga inom reservaten. Dvs man kan inte överlåta all makt åt markägaren. Miljön behöver statens skydd, och man måste skapa bra miljölagar som inte inskränker för mycket på människors frihet samt den fria marknaden.
Sammanfattningsvis kan jag säga såhär. Privatisera naturskyddet men skydda miljön med lagar på ett adekvat sätt.

2. Oskar - 07-03-09

ja visst behövs det lagar för att skydda miljön på andra sätt. Men detta var ju ett förslag för att ha kvar orörd mark och bevara tex urskogar. Då hävdar jag att privatisering är det bästa skyddet, mycket bättre än det statliga, som kan ändras när vi får en ny regering.

Men när man väl ha sålt marken skall dess användning naturligtvis inte inskränkas i lag. Det ligger i definitionen av äganderätt att man får göra vad man vill med det man äger. Skyddet består ju i att alla svenskar som ser ett värde i bevarad urskog går ihop och köper, och bevarar så mycket de finner gott. Och det kan lika gärna vara majoriteten som genom staten hotar en urskog, genom att tex vilja bygga infrastruktur där. Då är det viktigt att användningen bestämms av ägaren, och inte av staten. Det är ju hela poängen, naturskyddet skall frikopplas från fluktuerande opinioner och majoritetsbeslut.

3. Tibor - 07-03-09

Nu håller jag definitivt inte med.
”Det ligger i definitionen av äganderätt att man får göra vad man vill med det man äger.”

Staten kan mycket väl ha lagar på vad man får och inte får göra på sin mark tycker jag. Köper man ett naturreservat borde man inte kunna få smälla upp en kolgruva där tex. Eller tex bygga en fabrik som spyr ut massa gifter i ett bostadsområde.

Jag är emot at man har får många regler men jag är inte emot reglerna i sak. Tycker att staten har viss skyldighet tom att skydda landet och även invånarna. Äganderätten inom en rättsstat är extrem viktig men att kunna lagstifta på ett vettigt sätt är också en fundamental förutsättning för rättssamhället hur minimalt det än är.

”Skyddet består ju i att alla svenskar som ser ett värde i bevarad urskog går ihop och köper, och bevarar så mycket de finner gott.”

Och ifall folk inte har tillräckligt med pengar eller inser värdet av en urskog då? Ska man då låta nåt företag skövla skogen för att sen beklaga förlusten av urskogen?

”Då är det viktigt att användningen bestämms av ägaren, och inte av staten. ”

Absolut. Ägaren får göra vad han vill så länge han inte bryter mot lagarna som staten satt upp. Äganderätten innebär inte att man får göra vad som än faller en i smaken.

4. Oskar - 07-03-10

Om du har statliga regler för ägande trots att man inte kränker andra människors rättigheter så är det inte ägande, och du använder då det ordet på ett falskt sätt anser jag. Du får kalla det lån av staten, eller partiell äganderätt. Men äganerätt kan det inte vara. Läs gärna Nordin om äganderätt. Han har en punktlista i denna artikel. Notera att du inte erkännner punkt 1).

1) Bruksrätt, d v s rätten att själv konsumera eller sköta tinget i fråga.

2) Uteslutningsrätt, d v s rätten att förbjuda och hindra andra från att bruka tinget.

3) Rätt till inkomst, d v s rätten till de resultat som bruket av tinget kan leda till.

4) Överföringsrätt, d v s rätten att genom gåva, lån eller försäljning överföra alla eller vissa rättigheter till andra.

5) Rätt till säkerhet, d v s rätten att inte bli ifråntagen tinget eller de inkomster som bruket eller försäljningen av det givit.

6) Den enda legitima inskränkningen av ovanstående rättigheter är då bruket av det ägda kränker någon annan individs rättigheter.

5. Tibor - 07-03-10

Det finns som sagt för och nackdelar med allt. Statens nuvarande regler och lagar är helt tokiga och hämmar tillväxten såsom människors utveckling. MEN, det betyder inte att statens lagar inte kan vara növändiga i vissa situationer. Hittar jag guld på min mark är det såklart mitt, men så fort jag börjar släppa ut flera ton kemikalier i tex floden som drabbar en kuststad för att utvinna guldet blir det tokfel direkt. Vart ska gränsen dras hur mycket skit i form av föroreningar man får släppa ut på sin egen mark? Tycker du att markägaren ska bestämma det helt själv? Det SKA finnas tillåtna värden en person ska hålla sig till iaf, och dessa värden ska staten komma fram till tycker jag.

Jag har inte läst Nordins artikel än men kriterierna borde mjukas upp lite. Bara för att man måste hålla sig inom lagens gränser borde inte strida mot punkterna vilket det nu gör. Du påstår att man bara lånar marken eftersom man inte får göra vad man vill på den.
Skatter tex strider mot punkt 5. Man ska akta sig för att dra så stränga kriterier i en annars så flexibel värld.

Men rent allmänt finner jag punkterna vara bra. Som liberal ska man inte bara skälla på staten och klaga utan man ska försöka skapa en mer rättvis rättsstat. Och detta är iaf ett steg i rätt riktning…

6. Oskar - 07-03-10

Ja, skiter man ner mark och vatten för andra så ska man såklart dömas i domstol och betala skadestånd, man får ju inte göra VAD som helst. Se punkt 6:

6) Den enda legitima inskränkningen av ovanstående rättigheter är då bruket av det ägda kränker någon annan individs rättigheter.

Och kriterierna för äganderätt ska inte mjukas upp! Och det är korrekt att skatter strider mot punkt 5. Och vissa kriterier, som rätt till liv och egendom SKA dras strängt, och ingen flexibilitet kan tillåtas. Eller får man döda, tortera och stjäla ibland? Nej! Aldrig! Men visst är det inte alltid klart vem som har rätt. Därför behövs det duktiga domstolar som kan döma i olika fall. Men de ska utgå från folks rättigheter tycker jag.

7. Tibor - 07-03-11

”Och vissa kriterier, som rätt till liv och egendom SKA dras strängt, och ingen flexibilitet kan tillåtas.”

Denna kommentar känner man tex igen hos religiösa personer som är helt emot abort. Eutanasi är ett annat omdebatterat ämne med anknytning till liv och död.

”Eller får man döda, tortera och stjäla ibland? Nej! Aldrig! ”

Jag är för dödsstraff men ser mig fortfarande som liberal tex. Använder man tex övervåld av polisen i nödvärn som leder till dödsfall kan ju oxå diskuteras hurvida straffbart det ska vara.
Tortyr kan man sedan också diskutera? Är inte det tortyr att låsa in en brottsling i en cell i några år eller livstid? Kan stöld vara berättigad? Du förespråkade stöld av egyptiska föremål i en tidigare artikel och åberopade inmutningslagar. Som du ser finns det massa definitioner och man kommer bara skjuta sig själv i foten om man vill lösa problem med klatchiga en-meningslagar. Det är socialisterna och stollar som förespråkar planekonomi som påstår att de kan beräkna allt medan vi liberaler försöker anpassa oss till liberala värderingar så gott det går. Det är FEL att döda någon, det är FEL med stöld det är tom FEL med skatter men vi ska alltid lämna en lucka för diskussion. För om vi inte gjorde det vore vi lika fördomsfulla som våra kära antagonister.

Man ska aldrig säga aldrig som sagt….

8. Oskar - 07-03-11

Touché. Man kan naturligtvis inte lösa allt med klatchiga enmeningsdefinitioner. Som du nämner så finns det massa svåra problem där de inte ger något bra och entydigt svar. Där måste man lämna en lucka för diskussion. Men. Den diskussionen ska alltid utgå från att mord stöld och andra brott mot liv och egendom etc är fel. Det är så jag menar. Misstänker att vi är iaf hyfsat överrens där. Det var lite det jag menade när jag slängde in disclaimern om duktiga domstolar i förra posten.

(Och dedär med egyptiska fornlämningar vill jag inte börja diskutera igen här, men du känner ju till min position, och den förespråkar ju inte stöld som jag ser på saken.)

9. Jonas - 07-03-11

Jag anser att man stöter på mycket fler problem om man avfärdar ”klatchiga en-meningslagar” än om man håller sig strikt till dem.

10. Tibor - 07-03-12

Jonas Jonas.

Eftersom människor är såpass olika kommer det alltid att uppstå meningsskiljaktigheter om det som är ”rätt och fel”. En strikt en-meningslag MÅSTE kunna ifrågasättas i en liberal rättsstat för det finns ingen strikt gräns vart rätt och fel går.

Ta ett klassiskt exempel. Du skall inte döda

Gäller det enabrt människor? Vad händer när man börjar mixtra med mänskliga gener i djur och tvärtom? Hur blir det med abort? Eutanasi där den som befinner sig i ett vegetabiliskt tillstånd inte kan yttra sig? Dödsfall vid självförsvar? Krigstillstånd? Denna lista kan egentligen göras hur lång som helst.

Man måste ha en lag där man utgår från att mord är fel. Sen måste denna lag kompletteras med bi-lagar där man behandlar närliggande situationer. Och dessa bi-lagar måste kunna ifrågasättas och kanske ändras då nya tillstånd uppkommer. Jag som liberal kan aldrig acceptera en klatchig en-meningslag ty den kommer bli för diffus när man börjar utforska den djupare.

Sen kan det bli direkt livsfarligt ifall dessa bi-lagar till en en-meningslag börjar lagstadgas av en oliberal statsapparat eller en religiös. Då vet man hur en bra grundlag kan förvrängas till vadsomhelst i princip. Kyrkans ”du skall icke dräpa” ledde till massmord på muslimer (korståg etc) , socialisternas ”alla ska vara lika inför lagen” ledde till ännu mera massmord.
Vi liberaler borde hålla oss borta från en-meningslagar och istället bejaka de lagar som kan fungera som grund i en framtida rättsstat.

11. Jonas - 07-03-13

Nu använder du begreppet på ett helt annat sätt än när du kritiserade Oskar. Det är skillnad på att aldrig frågå en princip och att definera den mer utförligt.

12. Tibor - 07-03-13

”Jag anser att man stöter på mycket fler problem om man avfärdar “klatchiga en-meningslagar” än om man håller sig strikt till dem.”

Jag har i inlägget ovan motbevisat dig. Iaf känns det så. Dvs om man vill skapa en-meningslagar så kommer man stöta på svårlösliga problem.

”Nu använder du begreppet på ett helt annat sätt än när du kritiserade Oskar. ”
Jag missförstod Oskar, och precis som han påpeka så är vi iaf hyfsat överens. Liberaler behöver inte blint vara överens om allting så länge man respekterar varandra….

”Det är skillnad på att aldrig frågå en princip och att definera den mer utförligt.”
Jag håller med dig. Däremot MÅSTE man ha bi-lagar till en-meningslgarna vilket gör att principen om en-meningslagar faller redan från start.

13. Oskar - 07-03-13

Ja det är ju lätt att hitta exempel som inte en lag på en mening svarar explicit på. Det kan vem som helst göra. Men fråga är ju vad man ska ha istället isf. Helt Ad hoc? Anser man ska utgå från principer och sedan applicera dem som lagar så gott det går.

Och allt behöver ju inte vara lagar! Det finns ju redan idag massor av fall som det INTE finns lagar för, som dömms efter praxis och som domstolarna helt enkelt dömmer genom att applicera lagens mening och anda. Så du behöver inte bi-lagar för alla fall. Exempelvis kan man tänka sig att man bara har en lag som säger att det är fel att döda, utan att nämna aktiv dödshjälp, och sedan låter domstolarna ta ställning till detta som förmildrande omständighet i varje fall.

Principer svarar inte på allt, men att vara utan dem svarar inte på något.

14. Tibor - 07-03-14

Öhhhhhh, skämtar du med mig?

Så varje utförd abort ska behandlas som mord? Men att man sen kan ha förmildrande omständigheter och kanske slippa stenas till döds? Man kan INTE bara ha en lag som säger att det är fel att döda, ty det är en olämplig benämning på utslocknande av liv.
Jag bestyrker en gång till, man MÅSTE ha bi-lagar till annars kan en framtida stat göra en bi-lag som är direkt oliberal. Det kan de göra med våld ändå kanske, men de måste isåfall ta bort de liberala bi-lagar som liberaler har stiftat och omstifta.

Men nu börjar saker klarna för mig. Ni är ju båda anarkister och vill skapa en lagbok som fungerar som en barnbok. Med lite fina bilder där man visar att aga är fel och så får människor rätta sig efter det? Såklart ska den vara privat-finansierad för skatt och stat är fel?

”Ja det är ju lätt att hitta exempel som inte en lag på en mening svarar explicit på. Det kan vem som helst göra. Men fråga är ju vad man ska ha istället isf. Helt Ad hoc?”
Öhhhhhh, igen.
För att just slippa ad-hoc lagar måste man lagstifta bi-lagar, detta har jag förklarat några gånger men tydligen kommer det fram just nu till er. Principen med en-meningslagar är just att man inte kan klara av att döma rätt i de flesta fall utan får dra till med ad-hoc vilket i sn tur kan äventyra liberalismen i sig. För har man en-meningslagar blir rättsväsendet mer komplicerat. Ska alla som bryter mot den dömas likadant eller ska man pröva de olika fallen i domstol? Bi-lagarna hade helt klart underlättat domstolens beslut, hjälpt statens invånare till rättvisare rättsväsende, ja, främjat liberalismen på många fronter.

15. Tibor - 07-03-14

”Ludwig von Mises förkastade tanken på en naturrätt. Han ansåg att förespråkare för naturrätten antog att alla människor var lika. Von Mises försvarade likhet inför lagen med utilitaristiska argument. Han var även anhängare av ett representativt, demokratiskt statsskick eftersom han ansåg att det tillät ändringar i lagar utan blodiga revolutioner och statskupper. Han var motståndare till anarkism och såg staten som nödvändig för ett välfungerande samhälle. Han poängterade dock flera gånger att ”staten är motsatsen till frihet”, och om det var möjligt att ha ett samhälle utan stat, så skulle detta vara tvunget att införas. Flera av hans efterföljare, som Murray Rothbard och Hans-Hermann Hoppe är istället anarkokapitalister. Han såg secessionism som en viktig del av liberalismen. Von Mises var även drogliberal. Hans argument för detta är att om staten finns till för att skydda individen från sin egen dumhet och från att skada sig själv, varför förbjuder man då inte dåliga böcker och dåliga ideologier? Tolerans är enligt von Mises en liberal dygd. En fri människa måste tolerera sina medmänniskors val att leva som han anser vara fel.”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mises

Återigen bevisar Mises vilken gigant han är bland liberaler.
”Han var motståndare till anarkism och såg staten som nödvändig för ett välfungerande samhälle.”

”Han poängterade dock flera gånger att ”staten är motsatsen till frihet”, och om det var möjligt att ha ett samhälle utan stat, så skulle detta vara tvunget att införas.”
Håller återigen med honom, men tyvärr så går det inte att ha ett samhälle utan stat. Kanske i framtiden då människor klonas som liberaler och som inte kan bruka våld mot varandra. Hemska tanke!!

Iaf. Anarkister borde visa Mises mer respekt när de förespråkar anarki i hans namn.

16. Tibor - 07-03-14

Oj…här var det fel inägg. Sorry….tänkte skicka till Jonas


Lämna ett svar till Oskar Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: