jump to navigation

Prisregleringar på lägenheter slår mot de svaga 07-03-23

Posted by Oskar in Uncategorized.
trackback

Lars Jonung skriver idag mycket väl om den svenska bostadsmarkaden. Eller snarare bristen på marknad. Han sammanfattar i en enda mening varför hyresmarknaden ser ut som det gör:

Skälet är att den har skadats av en destruktiv bostadspolitik, som gett upphov till bostadsbrist, bostadsköer, monopol, privilegier, ineffektiviteter, inlåsningar, oförtjänta och godtyckliga förmögenhetsvinster, omfattande segregering samt politisk, facklig och privat korruption och mygel.

Han föreslår dessutom lösningar, läs och begrunda! Själv tänkte jag citera lite ekonomisk vetenskap i ämnet. Till att börja med från The Concise Encyclopedia of Economics som menar att ekonomer både till höger och vänster är emot prisregleringar:

The agreement cuts across the usual political spectrum, ranging all the way from Nobel Prize winners Milton Friedman and Friedrich Hayek on the ”right” to their fellow Nobel Laureate Gunnar Myrdal, an important architect of the Swedish Labor Party’s welfare state, on the ”left.” Myrdal stated, ”Rent control has in certain Western countries constituted, maybe, the worst example of poor planning by governments lacking courage and vision.” Fellow Swedish economist (and socialist) Assar Lindbeck, asserted, ”In many cases rent control appears to be the most efficient technique presently known to destroy a city—except for bombing.”

Vidare via Parkin, Powell och Matthews i läroboken Economics (Addison-Wesley, 2000, 4:e utgåvan) som bland annat används på Linköpings universitet, som skriver:

When rent ceilings are in force, factors other than rent must allocate the scarce housing. One common method is for landlords to increase the effective rent by charging new tenants a high price to replace locks and keys – a device called ‘key money’. But another way is simply for landlords to discriminate on the basis of race, age, family size, or sex.

The effects of rent ceilings in cities such as London, Paris and New York have led Assar Lindbeck, chairman of the economic science Nobel Prize, to suggest that rent ceilings are the most effective means yet invented for destroying cities, even more effective than the hydrogen bomb. By the time the UK government decided to remove rent controls in 1989, the size of the private rented sector had fallen from more than 60 per cent to less than 10 per cent of the housing market. (min fetning)

Jämförelse med bombning än en gång, men dessutom, förutom alla negativa effekter som Jonung räknar upp ovan, kan adderas diskriminering. Och minskningen av hyreslägenheter är ju klart märkbar även i Sverige. Exempelvis noterar Fastighetsägarna i SVD Brännpunkt följande:

Hyresgästföreningen har genom sin roll i denna hyresreglering ­aktivt medverkat till att det blivit cirka 100 000 färre hyresbostäder de senaste tio åren. Och den privata hyresrätten i Stockholms­regionen är utsatt för ett akut hot. På 30 år har antalet privata hyresrätter halverats i Stockholm, från cirka 200 000 till 100 000.

Vilka drabbas när antalet hyreslägenheter halveras kan man tro? Inte de som har pengar och kan köpa sig en bostad i alla fall. Slutligen från nationalencyklopedin, som nu börjar bli en klassiker här på bloggen:

Nationalekonomisk teori och empiri visar att prisregleringar är en ineffektiv metod att påverka prisbildningen. Prisreglering medför att marknadsekonomins centrala uppgift att fördela resurser försvåras. Om det reglerade priset sätts lägre än det rådande marknadspriset medför detta brist på den prisreglerade varan och ger upphov till “köbildning”, vilket utgör grogrund för svarta och gråa marknader, där priset hamnar över det priskontrollerade priset.

Kära Alliansregering: Är ni verkligen helt säkra på att planekonomi är det bästa alternativet för att tillgodose människors behov av hyreslägenheter? Kan vi inte i alla fall prova dendär så kallade marknadsekonomin även där?

(Tidigare i bloggen om hyresregleringar: Oväntat med “mer planekonomi” från känd vänsteragitatör?, Prisregleringar på väg ut?, Urdikning av det bostadspolitiska träsket påbörjad och Tillägg till regeringens att-göra-lista: Bostadspolitiken.)

Kommentarer»

1. daniel - 07-08-15

Oj.

Saknar, liksom ovan, fina och fetstilta citat där det beskrivs hur segregationen motverkas till följd av övergången till marknadsreglerad hyra? Hur kan Oskar ha missat det, en sådan central fråga? Bryr han sig om det eller lever han i ett samhällsskikt som ej behöver oroa sig över socialbidrag eller liknande? Det är lätt att klippa och klistra från andras artiklar så nu ska jag skall göra som Oskar. Klippa och klistra. Från NE.

En konsekvens av externa effekter i en marknadsekonomi är att de privatekonomiska intäkterna och kostnaderna inte sammanfaller med de samhällsekonomiska. I den mån de förra styr de verksamheter varifrån effekterna härrör kan detta ge en resursanvändning som inte är effektiv. Inom nationalekonomin har man studerat hur sådana ogynnsamma konsekvenser kan undvikas. I det speciella fall då de berörda parterna är få och rättigheter och skyldigheter väletablerade kan man förvänta att parterna träffar privata överenskommelser om betalning i anslutning till effekten eller om reglerande åtgärder. När, såsom ofta är fallet, ett stort antal parter (och kanske framtida generationer) är inblandade blir en sådan överenskommelse svår att åstadkomma.

Men så var ju frågan om Oskar ansåg segregation vara en negativ extern effekt…


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: