jump to navigation

Äntligen! Planekonomi på bostäder avskaffas! 07-06-29

Posted by Oskar in Uncategorized.
trackback

Äntligen tar regeringen bladet från munnen om planekonomin på bostadsmarknaden! Och när marknaden är helt förstörd och köerna för att få en hyreslägenhet i Stockholm är längre än det var i Moskva på Sovjettiden, då kan man tycka det är dags. En reglerad hyresmarknad slår stenhårt mot inkomstsvaga och kreditsvaga grupper i samhället. Eftersom tillgången minskar – för lite kapital satsas på att bygga hyreslägenheter eftersom man inte kan ta ut det pris man vill – så blir det brist och höga priser. Det drabbar inte de som kan köpa en bostad istället så mycket. Men ungdomar, studenter och andra drabbas av den minskade tillgången. Nationalekonomen Lars Jonung svarade såhär på frågan varför den svenska bostadsmarknaden har havererat:

Skälet är att den har skadats av en destruktiv bostadspolitik, som gett upphov till bostadsbrist, bostadsköer, monopol, privilegier, ineffektiviteter, inlåsningar, oförtjänta och godtyckliga förmögenhetsvinster, omfattande segregering samt politisk, facklig och privat korruption och mygel.

Frågan kvarstår till alla förespråkare av planekonomi på bostadsmarknaden: Om det nu är så fantastiskt med planekonomi och statliga prisregleringar, varför stanna vid bostäder? Varför inte prisreglera mat, bilar, resor och allting annat?

Slutligen kan den vetgiriga studera nationalencyklopedins artikel om prisregleringar:

Nationalekonomisk teori och empiri visar att prisregleringar är en ineffektiv metod att påverka prisbildningen. Prisreglering medför att marknadsekonomins centrala uppgift att fördela resurser försvåras. Om det reglerade priset sätts lägre än det rådande marknadspriset medför detta brist på den prisreglerade varan och ger upphov till “köbildning”, vilket utgör grogrund för svarta och gråa marknader, där priset hamnar över det priskontrollerade priset.

Kommentarer»

1. A. - 07-06-29

Varför skulle det byggas mer lägenheter om förslaget blir verklighet? Innerstan är ju full, och att bygga mer längre ut är inte lika lönsamt som att tjäna pengar på beståndet de redan har. Producenterna kommer att sätta priserna.

2. Oskar - 07-06-29

Ja du, varför skulle egentligen utbudet vara beroende av priset? Låt oss säga såhär: Det införs en prisreglering på just ditt arbete: Du får max ta 1 öre i timmen. Fråga: Kommer du att jobba lika mycket då som om det var ”marknadspriser” dvs ungefär nuvarande lön?

Det byggs ju bostäder idag, men främst bostadsrätter. På en fri marknad skulle troligtvis fler bygga hyresrätter, eftersom man då kan få lika bra avkastning på det som på bostadsrätter. Men det handlar heller inte bara om nybyggnation. Det befintliga beståndet utnyttjas inte på ett bra sätt när prisregleringar finns. Exempelvis bor folk typiskt större än de skulle gjort om de betalat det verkliga priset själva. På samma sätt som vi skulle köpa mer oxfilé om priset på det var mycket lägre än marknadspriset. Producenten kan alltid sätta vilket pris han vill, men sätter han för högt så får han inget sålt! I slutändan är det konsumenterna som bestämmer vilka priser som man kan sälja varor och tjänster för.

3. Henrik Sundholm - 07-06-29

Great =)

4. JAK - 07-06-29

Den som kommer hända med denna politik är att mindre bemedlade kommer få bo ännu trängre och ännu längre bort i ytterområdena medan innerstan befolkas i ännu högre utsträckning av de med pengar.

Att jämföra oxfilé och bostad haltar. Ingen måste äta oxfilé när det finns ryggbiff. Men en bostad är så nära ett måste man kan komma. Varför skulle priserna gå ner när folk redan idag är beredda att betala 10 000 spänn i månaden för en tvåa.

5. Oskar - 07-06-30

Ok. Och då förmodar jag att du anser att det är bättre som det är idag när innerstadskontrakten är förbehållna en elit med kontakter, fackpampar och annat löst folk. Möjligheten att tjäna pengar är faktiskt bra mycket rättvisare fördelat än kontakter med eliten. Dessutom är det inte självklart att det bara är rika som kommer att bo i stan. Det kan vara så att två personer som tjänar precis lika mycket väljer att prioritera på olika sätt: en vill lägga pengar på att bo centralt, en vill spara dem till en dyr semester.

Dessutom så är det så att marknadshyror redan finns. De kallas svartkontrakt, och skillnad är i prinip att köparen och säljaren är rättslösa, till skillnad från om du låter dem göra upp sin affär inom lagens ramverk. Men det vill du såklart förbjuda dem. Ved vilken rätt kan man undra..

Varför skulle det halta att jämföra mat och bostad? Man behöver faktiskt båda, möjligtvis kan man argumentera att man klarar sig längre utan bostad än utan mat. Så återigen, varför vill du inte reglera matpriserna? eller vill du det? Vill du upprätta hela sovjet-systemet eller?

6. Jonas - 07-07-10

Nej, man behöver inte äta oxfilé när det finns ryggbiff eller ens makaroner och ketchup. På samma sätt behöver man inte bo i stockholm när det finns Södertälje eller till och med rinkeby.

Om det nu hade varit så att prisregleringarna verkligen gjorde att alla fick bo precis där de ville så hade det i alla fall passat med vänsterns uttalade mål, men sådan blir inte effekten. Istället gäller det att rätt kontakter, gärna politiska. Närmare vänsterns verkliga mål skulle man kunna säga…

7. August Torngren Wartin - 07-07-20

Reglerade hyror: Rika och fattiga har råd att bo i samma bostadsområde, alltså minskad segregation. Ett nyttigt mål för samtliga samhällen i alla tider. Dock är väl alla medvetna om att den nuvarande bostadspolitiken är ohållbar, och den svarta marknaden för hyresrätter utbredd.

Men glöm inte att miljonprogrammet eliminerade bostadsbristen, och det var en planekonomisk reform. Denna åtgärd var i stort sett lyckad, även om många problemområden uppstod (dessa var och är dock i minoritet – betongförorter var enbart en liten del av miljonprogrammet då den största delen bestod av småhus och det vanligaste byggnadsmaterialet dessutom var tegel, inte betong).

8. August Torngren Wartin - 07-07-20

Ge mig ett exempel på en stad ngnstans i världen där marknadshyror minskat segregation. Det kan säkert finnas, bara det att jag inte känner ngt.

Godnatt.

9. August Torngren Wartin - 07-07-20

Ps. Att sätta likhetstecken mellan en reglering av priser på livsmedelsmarknaden och en reglering av hyror i Sthms innerstad är mkt tramsig. Det är enligt min mening ett nyttigt mål med minskad segregation, och reglerade hyror har i någon mån hittills minskat denna segregation. Tyvärr har dock den omfattande omvandlingen till bostadsrätter redan schasat ut de flesta lågt bemedlade människorna till förorten. Det är bara att se på hur Södermalms befolkning såg ut när jag växte upp kontra hur den ser ut i dag.

Segregation är ngt dåligt som bör motarbetas med alla tänkbara åtgärder. Att alla ska ha råd att äta oxfilé varje dag är däremot inte ett mål av ngt reellt värde. Ds.

10. Peder - 07-07-20

@August Torngren Wartin
Reglerade hyror: Bara de som stått >20år i kö, har kontakter eller pengar att köpa svart kontrakt kan bo i samma bostadsområde, alltså ökad segregation.

11. Oskar - 07-07-20

”Reglerade hyror: Rika och fattiga har råd att bo i samma bostadsområde, alltså minskad segregation.”

Eller: Reglerade hyror: De med politiska kontakter, familjer med kontakter kan bo i innerstaden, övriga hänvisas till periferin. Alltså en annan typ av segregation. Alltså på något sätt måste du avgöra vem som får en attraktiv lägenhet. Mitt förslag är pris. Jag förstår att ditt förslag är kontakter, svart marknad och eventuellt kö i 20 år. Jag menar att ditt förslag är mer diskriminerande, eftersom det är svårare att göra någonting åt sin familj och deras kontakter. Dock kan nyanlända invandrare tjäna pengar (och skulle kunna göra så i ännu högre utsträckning om inte staten beskattad arbete så drakoniskt och reglerat sönder arbetsmarknad).

Man kan vidare ifrågasätta hela ditt mål, minskad segregation. Är det verkligen så att alla människor måste bo helt blandad för att du ska vara nöjd? Jag bodde nyligen i ett område med bara studenter. Segregerat? Ja, alla hade likadan sysselsättning, ungefär liknande ålder osv. Ska det förbjudas och motverkas? Det finns ett chinatown i många städer, är det fel? Har du själv valt att bostätta dig tillsammans med människor som är totalt olika dig till ålder, yrke, härkomst etc? Umgås du med folk som liknar dig, eller har du ett helt representativt urval i ålder, kön, sexuell läggning och inkomster / yrken i din bekantskapskrets? Det är väl segregation? Varför inte använda statens våldsmakt för att tvinga människor att gifta sig mer integrerat, umgås mer integrerat?

återkommer om miljonprogramet och övrigt, måste dra nu!

12. August Torngren Wartin - 07-07-20

Folk tvingas på en avreglerad bostadsmarknad att bo segregerat, eftersom vissa har råd att bo i vissa bostadsområden medan andra inte har den möjligheten. Om folk fick välja fritt vore det helt klart en annan femma, men även isf borde segregationen motarbetas. Segregation minskar människors kontakt med andra klasser, yrkesgrupper, nationaliteter etc. och minskar därmed även människors möjligheter att själva välja yrke och framtid, vid sidan av att förståelsen för andra grupper minskar. Olika sorters människor möts inte och det sociala arvet kosolideras.

Kulturkrockar etc är nyttigt. Jag tror att självvald segregation är dålig för ett vitalt samhällsklimat, men kanhända i många fall oundviklig. Den segregationen vi talar om är dock som sagt inte självvald eftersom det hela handlar om hur väl bemedlad du är och inte om några fria val.

Det du säger om kontakter, svart marknad etc är givetvis bedrövligt, men du överdriver fenomenet. Många jag känner i innerstan har inte tillskansat sig sitt kontrakt genom kontakter. Möjligheten för fattiga att bosätta sig i innerstan finns fortfarande kvar – en möjlighet som du vill frånta dessa – även om möjligheterna reduceras i och med utförsäljningarna. Fortfarande finns det dock en del låginkomsttagare kvar här på Södermalm, även om det blir färre.

Återkommer även jag senare. Har brådis just nu.

13. August Torngren Wartin - 07-07-20

Jag umgås relativt blandat. Även om de flesta av mina nuvarande nära vänner tillhör samma sociala klass som jag. Eftersom jag i nuläget bor i ett bostadsområde som inte är särskilt blandat och på senare tiden har gått i klasser som är ganska homogena. De människor från andra samhällsklasser jag mött och blivit god vän med har jag träffat genom att min låg- och mellanstadieskola varit en mosaik av människor från olika sociala klasser och etniska tillhörigheter. Samma sak gällde min förra trappuppgång, där advokater och alkoholister bodde vägg i vägg. Mitt landställe utanfr Norrtälje som var mkt blandat socialt har också fört mig samman med människor från andra klasser och med ett anna kulturellt urspung. Detta har varit mkt nyttigt och är något som skapat både förståelse och någon sorts kontakt med yttervärlden både hos mig och mina syskon.

Jag tycker att männsikor i ngn mån bör tvingas att leva integrerat. Ja, ni kan tycka att jag låter stalinistisk, men tvång är inte alltid ngt dåligt. Bilisterna bör tvingas skära ned på sitt bilåkande för miljöns skull, liksom vissa människor bör tvingas godta en viss integration även om de helst av allt skulle vilja leva i etniskt rena samhällen utan människor från oönskade sociala grupper, för att minska en segregation som konsoliderar det sociala arvet och minskar förståelsen samhällgrupper och klasser emellan. Det viktigaste är dock att människor själva ska kunna VÄLJA vart de vill bo, hur dåligt bemedlade de än må vara. Jag är i detta fall för ett FRITT VAL, till skillnad från ni, som faktiskt förordar tvång i denna fråga. Du vill att fattiga ska TVINGAS bo i mindre attraktiva omården.

14. August Torngren Wartin - 07-07-20

Och som sagt:

Ge mig ett exempel på en stad ngnstans i världen där marknadshyror minskat segregation. Det kan säkert finnas exempel, bara det att jag inte känner ngt.

15. Emil - 07-08-11

Sent ute men, men…

August: din ansats är fel när du frågar oss om marknadshyror har minskat segregation. Du utgår nämligen i detta från antingen att:
a) reglerade hyror är norm
b) något tredje okänt fenomen som inte är vare sig reglerade eller marknadshyror är norm.

Det är nämligen så att marknadshyror faktiskt är norm i typ hela världen utom Sverige, därför förstår du säkert att det är omöjligt att analysera hur marknadshyror skall ha minskat segregation. Det finns helt enkelt inga exempel i modern tid (åtminstone som jag känner till) där man gått över från reglerade hyror till marknadshyror (förutom möjligtvis i samband med övergång från kommunism till demokrati, men det är ju inte riktigt en jämförbar situation). Därför får du inget svar på din fråga.

16. daniel - 07-08-15

Låt mig se nu…

I detta inlägg vänder jag mig främst till Emil och Oskar men även Henrik Sundholm.

Emil, menar du att marknadshyror medför ett mindre segregerat samhälle? Menar du kanske att det är lika bra? Marknadsreglerad hyra är en utbredd princip i flera länder men fortfarande kommer du inte med ett enda lysande exempel på en storstad med liten segregation. Mitt påstående är att segregationen de facto är mindre med en reglerad hyra. detta baserar jag på följande resonemang.
Enligt Emil kan man inte hävda minskad segregering med hyresreglering eftersom ej a) och b) är korrekta. Hur leder då en marknadsreglerad hyra till bättre situation segregationsmässigt (om man bortser från den utbredda svarta marknad som uppkommit till följd av misslyckad bostadspolitik och fastighetskraschen -91) än en reglerad hyresnivå? Om det är omöjligt att diskutera detta eftersom det ej finns några moderna exempel så kan vi ju överge debatten och diskutera något annat.

För mig är det tydligt. Om man skall kunna ha råd med en dyr hyra i centrala stadsdelar måste man ha pengar. Fattiga människor har inte mycket pengar och kan inte betala den hyran, för då blir de tvugna att skära ner på sin redan låga livsstandard (enligt Oskar är det rättvist att fattiga människor som vill bo i Stockholm inte skall ha råd att resa på semester. Härliga valfrihet!). Marknaden är blind för de negativa konsekvenser som följer med oreglerade hyror(segregation, sämre integrering, osv.) och bör således regleras. Att sedan människor med pengar därmed får mindre möjligheter att bo grannar med varandra är ett problem av ringa betydelse i Sverige.

Tydligen tycker Oskar att minskad segregation bör ifrågasättas, något som skrämmer mig mycket. Själva faktumet att boendet är segregerat kan ge konsekvenser som motverkar möjligheten att uppnå integration i samhället. Ett segregerat boende medverkar nämligen till att människor i större grad stängs ute från samhällets gemensamma, sociala och ekonomiska resurser. Detta tycker jag är obehagligt. Oskar tycker tydligen att ”det räcker” med kampen mot segregationen just nu? Underlig tanke.

Oskar verkar även tydligen tagit en grundkurs i ekonomi och sett på de fina graferna. Tydligen så har även han missat att även marknaden kan ha fel och inte stå för alla effekter som följs av en företeelse. Segregation är en sådan och den skadar samhället på ett sätt som det ej går att sätta prislapp på. Men enligt ovan så ifrågasätter ju denne om målet minskad segregation är något att sträva efter… Samma person jämförde vidare bostadsdebatten med debatt om oxfilé, en hysteriskt skrattretande parallell om det inte vore sig så illa att han faktiskt var allvarlig. Jag tycker det är tragiskt och det visar på kortsiktighet och nonchalans.

Och till slut vill jag säga något om den tragiska svarta marknaden (som endast tillåter folk med kontakter eller pengar att bo centralt) som råder idag på hyresrätter. Denna marknad var mycket liten fram till 1991 då bostadsbyggandet sjönk kraftigt. Titta på statistik från SCB så förstår ni hur mycket bostadsbyggandet påverkades av kraschen som då inträffade. Denna stora svarta marknad är en följd av denna samt misslyckad bostadspolitik med fel subventioner och regleringar.

Till Henrik Sundholm som sade: ”Great”. Tack för ditt stora bidrag till debatten!

17. Johan R. Sjöberg - 07-08-22

I Oslo bor vanliga löntagare mitt i stan. I Stockholm bor de i fjärde hand, i en etta utan kokvrå, i någon sunkig förort. I Oslo råder marknadshyror. I Stockholm råder hyresregleringar.

I Sverige är det hopplöst att få tag på en hyreslägenhet, även på mindre orter, om man en gång har straffat ut sig från bostadsmarknaden (t.ex. genom att ha skaffat sig betalningsanmärkningar). Hyresvärdarna i Sverige ställer hundra frågor, om inkomst, anställningsform, etc.

I Norge är det enkelt att få tag på en bostad. Lägenhet kan fås på dagen. Hyresvärdarna nöjer sig i regel med att fråga om man kan betala depositionen och hyran.

Jag har erfarenhet av hyresmarknaderna i Södertälje, Karlstad och Oslo. Jag föredrar Oslos dito.

18. Tibor Maksai - 07-08-27

@ Daniel o August

Jag respekterar era åsikter trots att jag tycker de är urtokiga. Marknadshyror vs regleringar är en komplicerad fråga både ekonomiskt och politiskt. Tyvärr finns det ingen entydigt svar om vad som är rätt och fel, däremot kan man begrunda vad de olika metoderna bygger på. Låt oss granska möjligheterna: Jag håller med om att marknadshyror kommer medföra förändringar i samhället, både positiva och negativa. Det negativa är också förstås relativt, speciellt då de som får flytta uppfattar siuationen som oerhört påfrestande, men en sådan flytt kanske innebär en omstrukturering i samhället som är fördelaktigt. Tex kan en rik person renovera om och kanske upprusta hela bostaden eller fastigheten som denne har köpt, dvs öka värdet på fastigheten ännu mera samtidigt som konsumtionen skapar jobbtillfällen. Fler byggbolag skulle bygga fastigheter ty det skulle löna sig, även det skapar jobb och gynnar samhället i sin helhet. Dagens reglering cementerar marknaden och det i sin tur leder till färre jobb, och där har ni den riktiga orsaken till segregation, dvs fattigdom och arbetslöshet. Jag har lite svårt att förstå alla socialister som är så rädda för strukturella förändringar i samhället trots att ni innerst inne vet att de behövs. Visst, priserna på vissa bostäder kommer att öka till en början men eftersom det medför att fler bostäder byggs och att det skapar jobbtilfällen borde de flesta anse en sådan avreglering nödvändig. Samtidigt som den svarta marknaden skulle försvinna helt, byråkratin kring bostadsmarknaden skulle förenklas, konsumtionen av byggnadsmaterial skulle öka, fler jobb skulle skapas etc etc.

En annan viktig aspekt är den filosofiska biten. Är det rätt att staten tvingar folk till det som staten tycker är bra för ”samhället”? Oftast börjar det med små regleringar av människors tillvaro och slutar med massmord. Kolla bara på alla socialistiska länder som har existerat, där våld mot oliktänkande alltid har varit vardagsmat. Som ni redan har anmärkt så finner ni tvång av staten som något positivt, men tänk efter före som man säger. Hur detta relaterar till marknadshyror är enklare än vad man kan tycka: Marknadshyror bygger på frihet.

Och frihet mina kära vänner är det viktigaste vi har.


Lämna ett svar till Peder Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: