jump to navigation

Skattmasen är kriminell 08-03-01

Posted by Oskar in Uncategorized.
add a comment

Sossestaten skyr som vanligt inga medel för att driva in skatt. Nu tar man uppgifter som man vet är stulna till hjälp för att sätta dit folk.

”- Vi har ingen anledning att tro att den kommit fram den lagliga vägen, men det spelar ingen roll, säger Mats Sjöstrand.”

Nej, det är klart att det inte spelar någon roll om det gått lagligt till när staten själv är i farten. När far super är det rätt. Vad händer om en vanlig medborgare använder saker de känner till är stulna, exempelvis en cykel? Någon jurist är jag inte, men i brottsbalken står det i vart fall

”…Den som bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv […]
döms för häleri till fängelse i högst två år.”

Att köpa stulna cyklar straffar staten i all fall, så mycket vet jag. Men den så kallade rättstaten själv använder stöldgods när det passar. Två år i finkan är vad skattmasen borde ha för detta tilltag. Man upprätthåller inte lagen genom att bryta mot den.

Fadäsen visar dock tydligt statsmaktens rätta tryne: Det handlar bara om att pungslå medborgarna på så mycket som möjligt, med vilka medel som helst. Jag vet inte riktigt vilken skatt som avses drivas in från de som haft pengar i Lichenstein, förmögenhetsskatten är ju avskaffad. Hursohelst så torde det vara frågan om dubbelbeskattning. Antingen har personerna tjänat pengarna lagligt och redan skattat för dem, och borde staten ge tusan i dem. Eller har de tjänats in genom kriminell verksamhet och då ska personerna sitta bakom lås och bom.