jump to navigation

Staten: En miljöbov 08-04-10

Posted by Oskar in Uncategorized.
1 comment so far

Förutom att direkt och aktivt bidra till havens utfiskning och destruktionen av ett marint ekosystem ägnar sig staten åt annan miljöförstöring i stor omfattning.* I koldioxidjaktens namn ska vanligt folk klämmas åt. Bensinskatten ska höjas, flygresor ska beskattas så att folk med låga inkomster inte har råd att resa. Uppoffringar, säck och aska. Om alla kämpar och lever asketiskt så kan nog koldioxidutsläppen minska med några procent. Eller också så kanske staten ta tag i sin egen verksamhet: Ny Teknik rapporterar (ej online) att endast fyra av statliga Vattenfalls brunkolskraftverk i Tyskland släpper ut MER koldioxid än hela Sverige. (63.8 miljoner ton per år, Sverige totalt ca 55 miljoner ton).

Staten är ägare till Vattenfall. Det är bara att be dem sluta med verksamheten. Men varför skulle man minska koldioxidutsläppen kraftigt och enkelt, när man kan jaga folk med skatter och pålagor?

*Bloggposten utgår från att koldioxidteoriförespråkarna har rätt, och att allt går käpprätt åt skogen om vi inte kraftigt minskar koldioxidutsläppen.

”Världshaven töms på fisk med hjälp av statliga subventioner” 08-04-06

Posted by Oskar in Uncategorized.
add a comment

Rubriken säger väl egentligen allt. Det är inte jag som har hittat på den, den är från ingressen på denna DN-artikel. Alltså det jämt ett väldigt tjat om att vi behöver staten för att skydda miljön från den onda marknaden, att vi behöver föra över mer makt över miljöfrågor till politiker i Sverige och i EU. Men om det är staten själv som aktivt förstör miljön, som med pengar som den tvingar av oss medborgare gör motorsågsmassaker på ett helt ekosystem, vad ska vi göra då?

Om man drar parallellen till etiska fonder: Låter detta som något etiskt? Många människor vill inte placera sina pengar i företag som förstör miljön eller tillverkar vapen och så vidare. Hur känner dessa människor inför att betala skatt? Är det kanske så att alla har ett moraliskt ansvar att inte bidra till ödeläggelse av miljön? I så fall så borde man kanske skattevägra? Då får ju staten mindre pengar att förstöra miljön med i alla fall… Läs även denna artikel i samma serie. (obligatorisk läsning, särskilt för alla statskramare och statsblinda).

Förstatliga all programvaruutveckling? Om lärarlöner… 08-04-02

Posted by Oskar in Uncategorized.
1 comment so far

Några gånger om året brukar löneläget för landets grundskolelärare komma upp i media. För lågt hävdar naturligtvis lärarna, och det kanske kan vara så i många fall. Men jag kan inte undgå att tänka: Antag att någon annan bransch skulle förespråka det som lärarfacket och en hel del lärare förespråkar. Antag att vi som utvecklar IT-system exempelvis skulle gå samman och tillsammans kräva:

· All utveckling av IT-system ska skötas med skattefinansiering.

· Vi ska ha en enda arbetsgivare: Statsmakten (Jag vet att det är kommunerna som är huvudmän för skolorna, och att det finns friskolor. Man ska dock ha klart för sig att kommunen är en del av statsmakten, och vad jag minns så var lärarfacket inte särskilt positiva till friskolor.)

· Om någon anser att han vill betala mer för att få ett IT-system, exemeplvis en mobil, av högre kvalitet än den statligt fastslagna korrekta, då ska den personen straffas av staten och kallas förbrytare.

Därefter skulle vi springa runt och beklaga oss över den dåliga löneutvecklingen. Är det bara jag som tycker att detta beteende är något motsägelsefullt? Naturligtvis får man dålig löneutveckling om man förbjuder de som är villiga att betala att göra så! Att lärarfacket och många lärare tycker att saker och ting ska vara så är naturligtvis tråkigt för de lärare som inte håller med. De borde inte behöva lida av taskig löneutveckling för att andra människor har socialistiska idéer. Men de som förespråkar dessa idéer?

Ett samhälle som kriminaliserar föräldrar som vill satsa pengar på sina barns utbildning är ett väldigt besynnerligt samhälle. Budskapet är: Satsa inte på nästa generation, satsa inte på dina barn. Renovera köket och köp en platt-tv för pengar istället. Konsumera mer! Allt i ”rättvisans” namn. Som en ytterligare ironi är det dessutom de som högljuddast brukar kritisera konsumtionen som förbjuder människor att satsa pengar på sina barns utbildning….

Nej, bara alla får en god grundutbildning så spelar det naturligtvis ingen roll om vissa barn blir ännu mer välutbildade. Det tjänar både barnet och vi alla på i längden. Och det föräldrar som har råd går till viss del runt lagstiftningen genom att exempelvis skicka sina barn på språkresor och andra sorters utbildningar som man får betala för. Men det kanske socialisterna vill förbjuda det också, det gör ju att vissa får en bättre utbildning än andra, eller hur?