jump to navigation

Sossestaten – Gör livet värre för de som har det svårt. Since 1931. 08-02-27

Posted by Oskar in Uncategorized.
3 comments

Rubriken är ett förslag på ny slogan för staten. Och jag favoriserar inte sossarna genom att erbjuda mina PR-konsultkunskaper exklusivt till dem. Nej, så sossiga som alliansregeringen är så kan de utan förändring använda samma slogan! Nedan några exempel på hur staten sätter åt de som har det riktigt svårt. Tycker du ibland att det är svårt att förstå varför sossestaten gör som den gör? Under varje punkt finns en ”anledning” noterad, som söker en förklaring till sossestatens agerande.

  • Utestängande av de fattigaste från arbetsmarknaden. Med hjälp av män med vapen, båtar och diverse teknik så håller sossestaten de fattigaste utanför vår arbetsmarknad. Människor i fattiga länder får ett sämre liv, och ekonomisk tillväxt samt lägre priser på tjänster uteblir i Sverige. De fattigaste länderna skulle vinna 300 miljarder dollar årligen på endast 3 procent ökad global arbetskraftsinvandring, jämfört med de 70 miljarder de idag får i bistånd, som dessutom ofta gör mer skada än nytta när det håller dåliga regeringar under armarna och snedvrider incitament till produktivt arbete. Anledning: Såhär gör sossestaten för att hålla LO på gott humör, se exempelvis hur arga byggnads blir om de utsätts för konkurrens. Man gör det även för att tillmötesgå främlingsfientliga och nationalister som tycker det är besvärligt med människor från andra länder. Den svenska vänster sjunger såklart i LO:s refräng, och vill inte heller släppa in fattiga människor på arbetsmarknaden.
  • Förbud mot sprutor och droger. Några av de som har det riktigt svårt inom Sveriges gränser är sprutnarkomanerna. Sossestaten gör de dock riktigt besvärligt att få tag på rena sprutor, vilket får till följd att massor av narkomaner dör i eftersom de smittas med HIV och andra sjukdomar. Sossestaten ser också till att hålla priset skyhögt på drogerna de vill ha, vilket leder till att mångas enda utväg för att kunna få tag på droger blir kriminalitet.* Detta skadar naturligtvis oskyldiga människor. En hel del narkomaner dör av överdoser, eftersom det är mycket svårt att veta koncentrationen på preparat på den svarta marknaden. Anledning: Såhär gör sossestaten för att tillmötesgå medelklassens moral om att man inte ska ta droger. Att massor av människor dör helt i onödan, att det kostar massor av pengar och att det leder till enorma vinster för organiserad brottslighet struntar man i.
  • Förbud mot prostitution. Av de som säljer sex är det många som har det svårt. Sossestaten gör det livet sju resor värre. Genom lagstiftning riskeras hela tiden sexsäljaren att vräkas från sin bostad och bli hemlös. Hans/hennes anhöriga och vänner hotas av åtal om de känt till verksamheten. Vidare gör förbudet att verksamheten tvingas under jorden, och in i famnen på den organiserade brottsligheten. Anledning: Såhär gör sossestaten för att tillmötesgå medelklassens moral, samt feministvänsterns krav.
  • Lagstiftning och beskattning på arbets”marknaden”. Genom hyllmeter efter hyllmeter med lagar och regleringar görs arbetsmarknaden svårare att ta sig in på. Man låter intresseföreningar för de som redan har arbete driva upp avtalens minimilön till 66 % av medianlönen, vilket leder till att de som producerar mindre än 66 % av vad medianarbetaren gör hamnar i utanförskap. Genom drakoniska skatter på arbete minskas efterfrågan. Alla förstår att den ca 20-procentiga skatt man lägger på vinet är där för att minska eftefrågan. Att den som jobbar har en skattekil på ungefär 1:6 om han vill köpa en tjänst från grannen ger naturligtvis samma effekt, fast oändligt mycket större i magnitud. (Han måste alltså jobba i 6 timmar för att kunna köpa tjänster under 1 timma). Sammantaget gör detta att cirka 1 miljon människor döms till låga inkomster från bidrag, värdelös inkomstutveckling, missat socialt samspel, sämre hälsa och en rad andra effekter av att inte känna sig behövd och ha ett jobb. Anledning: Angående regleringarna så gör sossestaten såhär för att tillmötesgå LO och de som redan har ett arbete, som vill slippa konkurrens. Skatterna är absurt höga eftersom sossestaten gillar att sätta sprätt på hälften av vad ekonomin producerar, det ger naturligtvis enorm makt över andra. Pengarna behövs även för att föda den enorma statsbyråkratin och den miljon människor som förvägras att kunna försörja sig själva.

*Observera att jag inte försvarar kriminalitet. Den som tar droger ska naturligtvis finansiera detta själva och inte vältra över några kostnader på någon annan. Men tyvärr är det en realitet att när man väl blivit beroende så räcker inte ett vanligt kneg till på långa vägar, på grund av sossestatens uppdrivning av priset. Det är då stor risk att människor tar till kriminalitet, oavsett hur oförsvarbart du och jag anser det vara.