jump to navigation

Vägtullar 06-09-29

Posted by MacTracbac in Uncategorized.
8 comments

Först principerna

Vägtull är ett ord med ganska dålig klang, men med ett ack så vackert inre. Det är rimligt att de som verkligen använder viss infrastruktur skall betala mer för den än de som aldrig använder den. Trivialt, betydligt mindre trivialt är de tekniska problemen knutna till administreras av avgifterna.

Det är ju knappast en slump att de vägavgifter som finns här i centrala Istanbul är de två broar som sträcker sig över Bosporen, det är enkelt att administrera. Én bit utanför centrum finns dock avgiftsbelagda motorvägar. Med dem (som bisarrt nog kallas ‘privata’, trots att de är helt statliga såvitt jag vet) fungerar det ofta på det sättet att man kan välja att ta sig fram fort på dem och betala en avgift eller färdas betydligt långsammare på mindre vägar.

Att minska trängsel i en stadskärna genom avgifter är en betydligt mer komplex sak, det visar sig inte minst i att det det systemet man har använt i Stockholm registrerar vid vilka tider individuela fordon har passerat vissa punkter. Det är ett system som är så dåligt att det inte borde användas en minut till. Om man alls skall ha trängselskatter i Stockholm har jag ingen specifik åsikt. Jag är inte stockholmare och vet inte speciellt mycket om staden. Men det får bara inte gå till på det sättet.

Så till vad vi egentligen skall tala om

I tisdags DN skrev – sympomatiskt nog – tre tillträdande centerriksdagsledamöter och två avgående folkpartiledamöter: ”Vi röstar ja till att införa trängselskatt i Stockholm”. Det publiceras ständigt värre artiklar än den, men det som gör den intressant är att två av undertecknarna är de liberala omslagsynglingarna Fredrick Federley och Annie Johansson. Folk har funnit olka anledningar att irritera sig. SvD:s ledarsida och andra beklagar det öppna ställningstagandet i vad som skulle kunna tolkas som en antydan av en framtida allianssplittring. Jag finner dock HAX:s påpekande viktigare.

All internationell erfarenhet visar dessutom att det förhåller sig med trängselavgifter som med rökstopp på krogen: Med tiden blir de flesta anhängare.

Med det argumentet kan man försvara precis vad som helst givet från en övre makt. Det man pekar på är helt enkelt rädslan för förändring. Längre än så från ärligt argumenterande och intellektuellt ställningstagande kommer man inte. Men det finns fler guldkorn i texten.

De 3,5 miljarder kronor som staten satsade på Stockholmsförsöket användes bland annat för att köpa in 197 nya bekväma bussar. Dessa har gått i trafik på snabbusslinjer från förorterna till innerstaden och har snabbt blivit populära. Utan trängselskatten finns det inte pengar för den fortsatta driften: 300-400 busschaufförer kommer att bli arbetslösa och bussarna kommer att stå oanvända eller säljas till långt under inköpspriset.

Se vad pappa staten har köpt! Nu vore det verkligen otacksamt att säga nej.

  1. Det var ett test av trängselskatter som infördes. Att då använda kostnaderna för testverksamheten som ett argument för att permanenta testet är verkligen att slå i luften.
  2. Skrämselpropaganda om chaufförer som kommer att förlora sitt arbete och bekväma bussar som skall sluta gå är knappast något man väntar sig från någon som kallar sig liberal. Det är synd om alla som förlorar sina jobb, visst. Men det är knappast ett argument för trängselskatter.
  3. Om man nu skall ha trängselskatter (som jag personligen är positiv till, som sagt ovan) är ett rimligt krav att driva att pengarna skall öronmärkas för vägbyggen och -underhåll.

De har skrivit under en text få räkna med att ställas till svars för hela texten. Säger man sig stå för vissa åsikter är det nog ett bra val att låta det synas inte bara i åsikter, utan även i retoriken.

Uppmaning till läsaren

Jag skulle gärna se en diskussion i kommentarerna till det här inlägget om vad den tillträdande regering borde göra med tanke på det – möjligen – oklara omröstningsläget.

Valanalys 06-09-28

Posted by Oskar in Uncategorized.
8 comments

I väntan på den nya regeringen kommer här något som alla medier med självaktning ska ha: En valanalys. Måhända är valanalysernas högtid förbi, men oavsett detta kommer här en eftersläntrare. Jag har läst analyser som pekar ut Persson, arbetslösheten, Reinfeldt, alliansen och tusen andra faktorer. En alltför förbisedd faktor är dock internet!

En socialistisk regering kräver kontroll av information. Socialdemokratins långa regeringsinnehav kan delvis förklaras av svt, sr och den till 70% socialiströstande journalistkåren. Dessa har konstant spridit föreställningar som gynnat vänstervärderingar. Under de senare åren har deras monopol på massmedia slagits i spillror tack vare internet. Massor av människor som aldrig tidigare kommit i kontakt med liberalt tankegods har gjort det genom internet. Det finns en uppsjö av välskrivna liberala bloggar med stor läsarkrets. Exempelvis blev den svenska liberalismens rockstjärna Johan Norbergs blogg utnämnd till bäst blogg av tidningen internetworlds läsare. Via internet kan man även läsa liberala nättidningar och se på filmer och dokumentärer.

Nu är det naturligtvis långt ifrån alla som sitter och surfar runt runt mellan otaliga nyliberala bloggar på dagarna. Men. I de flesta sällskap, släktmiddagar, fikarum, föreningar etc. finns det någon som via internet har tagit del av liberala tankar, och som kan säga emot de av 70 års socialdemokratiskt styre ivanda socialistiska flosklerna. Det ska inte underskattas

Pressgranne 06-09-27

Posted by MacTracbac in Uncategorized.
add a comment

Samma dag som vi lade upp de första inläggen här startade annorstädes Bloggregeringen, en blogg med ett syfte som är häpnadsväckande likt vårt. De är definitivt uppkomna oberoende av varandra. När Louise P., som är en av medförfattarna därborta, annonserade den nya bloggen på sin blogg fick inlägget just titeln Liberal opposition.

I förebyggande syfte: om EU-utvidgningen 06-09-25

Posted by Oskar in Uncategorized.
add a comment

Det verkar som om ytterligare två länder, Rumänien och Bulgarien, kommer att bli medlemmar i EU. Vi minns alla den xenofoba debatten från förra gången det begav sig: Göran Persson ser bister ut i rutan och varnar för social turism. Att (s) spelar på de strängarna när det passar var väl ingen nyhet, otrevligare var att folkpartiet (liberalerna!) var för övergångsregler. Andra partier var även med och spelade, bara centern sa klart nej.

Nu är det därför dags att agera istället för att reagera. Alliansen: Om debatten kommer upp, stå då enade för öppenhet och mot mörkermän och xenofobi! Alla människor borde kunna få bosätta sig och arbeta var de vill. Det är dessutom fastslagit i tidigare utvärderingar att det finns stora positiva effekter för både öst och väst, om någon nu inte nöjer sig med det moraliska argumentet.

Det börjar dåligt 06-09-25

Posted by Jonas in Uncategorized.
21 comments

Det är ingen nyhet längre men det är så illa att det tål att kritiseras ytterligare en gång: Centerledaren Maud Olofsson kräver varannan kvinna i regeringen.

Den enda acceptabla ur en liberal synvinkel är den till synes okontroversiella metoden att ge varje ministerpost till den med störst kompetens. Lika lite som kvinnor ska hållas utanför regeringen på grund av sitt kön bör de kvoteras in. Förutom den uppenbara nackdelen att regeringen sätts samman av mindre skickliga personer är kvotering direkt skadligt för jämställdheten. Att kvotera är att erkänna att en grupp är mindre kvalificerad, att individer som tillhör denna grupp inte kan hävda sig på egna meriter utan att måste tas om hand.

Skulle du vilja vara inkvoterad på din arbetsplats? Du kanske valdes på grund av dina meriter men bara kanske, och alla andra vet att du kanske fick jobbet bara på grund av ditt kön.

Kan du helt ärligt säga att du inte skulle vara lite misstänksam mot en arbetskamrat som du visste kvoterats till sin tjänst? Kan du verkligen lita på att denne kan sin sak. Om personen gör ett misstag, kan du hindra dig från att tänka ”Ja, så går det när man anställer vem som helst”?

Diskriminering bör bekämpas och i synnerhet i den offentliga verksamheten. Men om man trots att fördomarna försvunnit ändå inte har nog med kvinnor att välja bland ska man inte gå längre. Det finns många andra förklaringar till att det kan finnas färre kvinnliga toppolitiker. Den enklaste är att de har motarbetats tidigare i sin karriär vilket gör att få når den nivån där en ministerpost kan bli aktuell. Det problemet ska angripas där det uppkommer och inte genom att åsidosätta den vanliga metoden för meritvärdering. Ser man bara till att diskrimineringen försvinner i alla led så kommer snart en politisk karriär att kunna lyckas lika bra oberoende av kön och kvotering. Att offra den sanna jämställdheten bara för att snabbt unna visa upp vackra siffror är det absolut sämsta alternativet.

Nu kräver jag faktiskt inte att regeringen ska vara så här rakryggad. En enkel kompromiss vore att utan medieutspel tillsätta en regering med något fler kvinnor. På frågan om kvotering skulle man svara att alla personer i regeringen tillsats enbart efter lämplighet och hänsyn till de ingående partiernas valresultat. Huruvida man i själva verket i hemlighet kvoterat in en kvinna eller två skulle ingen kunna veta. Man hade kanske offrat lite kompetens för det nyttiga budskapet att kvinnor kan stå sig i Alliansen utan kvotering.

Istället för det ärliga alternativet eller det smarta alternativet valde Maud det dåliga. Kompetens får stå tillbaka för kön. Sann jämställdhet offras till förmån för kollektivism och kortsiktighet.

Den här kvinnans parti röstade jag tydligen på. Tillförsikten blandas med allt större mått av oro.

Ny regering. Ny politik? 06-09-25

Posted by Oskar in Uncategorized.
1 comment so far

Snart tar en ny regering över rodret i Rosenbad. Den är inte liberal, nej långt därifrån. Men jämfört med den förra rödgröna beskatta-och-reglera-mera-regeringen är den ändå (förhoppningsvis) en kursändring. Vi står kvar på samma ställe, men vi har bytt riktning. Riktningen är nu mer individuell frihet snarare än mindre. Mot bättre företagarklimat snarare än sämre. Men de förändringar som svenska folket har röstat för kommer att var mycket svåra att genomföra. Det kommer hela tiden att blåsa en kraftig vind från vänster. Nästan vad alliansregeringen än gör kommer den att kritiseras från vänster. Från LO, Socialdemokraterna, hyresgästföreningen, konsumentrörelsen, ABF, SVT, Aftonbladet, AMS och många många fler organisationer och myndigheter. Kommer regeringen att orka? Kommer den att våga? Kommer den att vilja?

 På denna blogg kommer regeringen att kritiseras från ett liberalt perspektiv. Kommer liberaliseringarna som utlovats genomföras? Kommer de förändringar som krävs genomföras? Kommer det att gå tillräckligt fort? Kommer det rent av att gå åt fel håll? Att med klar röst stå upp för liberala värderingar är minst lika viktigt som under en socialistisk regering. Härifrån ska den rösten höras, på tvärs med orkanen av vänsteråsikter som obarmhärtigt kommer pina regeringen från början till slut.

Den sjunde dagen 06-09-25

Posted by MacTracbac in Uncategorized.
5 comments

Den abrahamitiske guden slet i sex dagar för att skapa världen och vilade på den sjunde. Vi är nu något långsammare i starten, men även aningen mer envisa. Sju dagar efter valet är det återigen dags att bli tjatiga, inbilska och ideologiska. Det är liberalismen, dummer!

Två anledningar till att vi skriver på den här bloggen

  1. Det har upprepats många gånger den senaste veckan att Sverige för första gången i modern tid har fått en borgerlig regering utan att landet är i en kris av något slag. Jag följde valvakan genom en ytterst hackig real-player ström till min laptop i mitt rum i Istanbul. Den lilla intressanta undran som genast drabbade mig var: kommer det verkligen gå att se någon skillnad mellan en regering baserad på ett val med aningen mer än 50% röster till höger jämfört med en regering stödd av aningen mer än 50%vänsterröster. Det är inte bara högerregeringar som privatiserar och det är inte bara vänsterregeringar som höjer skatter.
  2. Och sen det som alltid ligger bakgrunden: bland allt det där som i den extrema förenkligens (och röstpragmatikens) namn kallas höger finns mycket konstigt och dumt. Även konservativismen är en kollektivism och den är bättre för människor än socialism bara i den mån den är förtryckt. När nu horder med folk som på olika meriter betecknar sig  som höger travar in i kanslier och korridorer är det verkligen både viktigt och roligt att peka finger åt dem som beter sig dumt.