jump to navigation

Staten: En miljöbov 08-04-10

Posted by Oskar in Uncategorized.
1 comment so far

Förutom att direkt och aktivt bidra till havens utfiskning och destruktionen av ett marint ekosystem ägnar sig staten åt annan miljöförstöring i stor omfattning.* I koldioxidjaktens namn ska vanligt folk klämmas åt. Bensinskatten ska höjas, flygresor ska beskattas så att folk med låga inkomster inte har råd att resa. Uppoffringar, säck och aska. Om alla kämpar och lever asketiskt så kan nog koldioxidutsläppen minska med några procent. Eller också så kanske staten ta tag i sin egen verksamhet: Ny Teknik rapporterar (ej online) att endast fyra av statliga Vattenfalls brunkolskraftverk i Tyskland släpper ut MER koldioxid än hela Sverige. (63.8 miljoner ton per år, Sverige totalt ca 55 miljoner ton).

Staten är ägare till Vattenfall. Det är bara att be dem sluta med verksamheten. Men varför skulle man minska koldioxidutsläppen kraftigt och enkelt, när man kan jaga folk med skatter och pålagor?

*Bloggposten utgår från att koldioxidteoriförespråkarna har rätt, och att allt går käpprätt åt skogen om vi inte kraftigt minskar koldioxidutsläppen.

”Världshaven töms på fisk med hjälp av statliga subventioner” 08-04-06

Posted by Oskar in Uncategorized.
add a comment

Rubriken säger väl egentligen allt. Det är inte jag som har hittat på den, den är från ingressen på denna DN-artikel. Alltså det jämt ett väldigt tjat om att vi behöver staten för att skydda miljön från den onda marknaden, att vi behöver föra över mer makt över miljöfrågor till politiker i Sverige och i EU. Men om det är staten själv som aktivt förstör miljön, som med pengar som den tvingar av oss medborgare gör motorsågsmassaker på ett helt ekosystem, vad ska vi göra då?

Om man drar parallellen till etiska fonder: Låter detta som något etiskt? Många människor vill inte placera sina pengar i företag som förstör miljön eller tillverkar vapen och så vidare. Hur känner dessa människor inför att betala skatt? Är det kanske så att alla har ett moraliskt ansvar att inte bidra till ödeläggelse av miljön? I så fall så borde man kanske skattevägra? Då får ju staten mindre pengar att förstöra miljön med i alla fall… Läs även denna artikel i samma serie. (obligatorisk läsning, särskilt för alla statskramare och statsblinda).

Förstatliga all programvaruutveckling? Om lärarlöner… 08-04-02

Posted by Oskar in Uncategorized.
1 comment so far

Några gånger om året brukar löneläget för landets grundskolelärare komma upp i media. För lågt hävdar naturligtvis lärarna, och det kanske kan vara så i många fall. Men jag kan inte undgå att tänka: Antag att någon annan bransch skulle förespråka det som lärarfacket och en hel del lärare förespråkar. Antag att vi som utvecklar IT-system exempelvis skulle gå samman och tillsammans kräva:

· All utveckling av IT-system ska skötas med skattefinansiering.

· Vi ska ha en enda arbetsgivare: Statsmakten (Jag vet att det är kommunerna som är huvudmän för skolorna, och att det finns friskolor. Man ska dock ha klart för sig att kommunen är en del av statsmakten, och vad jag minns så var lärarfacket inte särskilt positiva till friskolor.)

· Om någon anser att han vill betala mer för att få ett IT-system, exemeplvis en mobil, av högre kvalitet än den statligt fastslagna korrekta, då ska den personen straffas av staten och kallas förbrytare.

Därefter skulle vi springa runt och beklaga oss över den dåliga löneutvecklingen. Är det bara jag som tycker att detta beteende är något motsägelsefullt? Naturligtvis får man dålig löneutveckling om man förbjuder de som är villiga att betala att göra så! Att lärarfacket och många lärare tycker att saker och ting ska vara så är naturligtvis tråkigt för de lärare som inte håller med. De borde inte behöva lida av taskig löneutveckling för att andra människor har socialistiska idéer. Men de som förespråkar dessa idéer?

Ett samhälle som kriminaliserar föräldrar som vill satsa pengar på sina barns utbildning är ett väldigt besynnerligt samhälle. Budskapet är: Satsa inte på nästa generation, satsa inte på dina barn. Renovera köket och köp en platt-tv för pengar istället. Konsumera mer! Allt i ”rättvisans” namn. Som en ytterligare ironi är det dessutom de som högljuddast brukar kritisera konsumtionen som förbjuder människor att satsa pengar på sina barns utbildning….

Nej, bara alla får en god grundutbildning så spelar det naturligtvis ingen roll om vissa barn blir ännu mer välutbildade. Det tjänar både barnet och vi alla på i längden. Och det föräldrar som har råd går till viss del runt lagstiftningen genom att exempelvis skicka sina barn på språkresor och andra sorters utbildningar som man får betala för. Men det kanske socialisterna vill förbjuda det också, det gör ju att vissa får en bättre utbildning än andra, eller hur?

Skattmasen är kriminell 08-03-01

Posted by Oskar in Uncategorized.
add a comment

Sossestaten skyr som vanligt inga medel för att driva in skatt. Nu tar man uppgifter som man vet är stulna till hjälp för att sätta dit folk.

”- Vi har ingen anledning att tro att den kommit fram den lagliga vägen, men det spelar ingen roll, säger Mats Sjöstrand.”

Nej, det är klart att det inte spelar någon roll om det gått lagligt till när staten själv är i farten. När far super är det rätt. Vad händer om en vanlig medborgare använder saker de känner till är stulna, exempelvis en cykel? Någon jurist är jag inte, men i brottsbalken står det i vart fall

”…Den som bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv […]
döms för häleri till fängelse i högst två år.”

Att köpa stulna cyklar straffar staten i all fall, så mycket vet jag. Men den så kallade rättstaten själv använder stöldgods när det passar. Två år i finkan är vad skattmasen borde ha för detta tilltag. Man upprätthåller inte lagen genom att bryta mot den.

Fadäsen visar dock tydligt statsmaktens rätta tryne: Det handlar bara om att pungslå medborgarna på så mycket som möjligt, med vilka medel som helst. Jag vet inte riktigt vilken skatt som avses drivas in från de som haft pengar i Lichenstein, förmögenhetsskatten är ju avskaffad. Hursohelst så torde det vara frågan om dubbelbeskattning. Antingen har personerna tjänat pengarna lagligt och redan skattat för dem, och borde staten ge tusan i dem. Eller har de tjänats in genom kriminell verksamhet och då ska personerna sitta bakom lås och bom.

Sossestaten – Gör livet värre för de som har det svårt. Since 1931. 08-02-27

Posted by Oskar in Uncategorized.
3 comments

Rubriken är ett förslag på ny slogan för staten. Och jag favoriserar inte sossarna genom att erbjuda mina PR-konsultkunskaper exklusivt till dem. Nej, så sossiga som alliansregeringen är så kan de utan förändring använda samma slogan! Nedan några exempel på hur staten sätter åt de som har det riktigt svårt. Tycker du ibland att det är svårt att förstå varför sossestaten gör som den gör? Under varje punkt finns en ”anledning” noterad, som söker en förklaring till sossestatens agerande.

  • Utestängande av de fattigaste från arbetsmarknaden. Med hjälp av män med vapen, båtar och diverse teknik så håller sossestaten de fattigaste utanför vår arbetsmarknad. Människor i fattiga länder får ett sämre liv, och ekonomisk tillväxt samt lägre priser på tjänster uteblir i Sverige. De fattigaste länderna skulle vinna 300 miljarder dollar årligen på endast 3 procent ökad global arbetskraftsinvandring, jämfört med de 70 miljarder de idag får i bistånd, som dessutom ofta gör mer skada än nytta när det håller dåliga regeringar under armarna och snedvrider incitament till produktivt arbete. Anledning: Såhär gör sossestaten för att hålla LO på gott humör, se exempelvis hur arga byggnads blir om de utsätts för konkurrens. Man gör det även för att tillmötesgå främlingsfientliga och nationalister som tycker det är besvärligt med människor från andra länder. Den svenska vänster sjunger såklart i LO:s refräng, och vill inte heller släppa in fattiga människor på arbetsmarknaden.
  • Förbud mot sprutor och droger. Några av de som har det riktigt svårt inom Sveriges gränser är sprutnarkomanerna. Sossestaten gör de dock riktigt besvärligt att få tag på rena sprutor, vilket får till följd att massor av narkomaner dör i eftersom de smittas med HIV och andra sjukdomar. Sossestaten ser också till att hålla priset skyhögt på drogerna de vill ha, vilket leder till att mångas enda utväg för att kunna få tag på droger blir kriminalitet.* Detta skadar naturligtvis oskyldiga människor. En hel del narkomaner dör av överdoser, eftersom det är mycket svårt att veta koncentrationen på preparat på den svarta marknaden. Anledning: Såhär gör sossestaten för att tillmötesgå medelklassens moral om att man inte ska ta droger. Att massor av människor dör helt i onödan, att det kostar massor av pengar och att det leder till enorma vinster för organiserad brottslighet struntar man i.
  • Förbud mot prostitution. Av de som säljer sex är det många som har det svårt. Sossestaten gör det livet sju resor värre. Genom lagstiftning riskeras hela tiden sexsäljaren att vräkas från sin bostad och bli hemlös. Hans/hennes anhöriga och vänner hotas av åtal om de känt till verksamheten. Vidare gör förbudet att verksamheten tvingas under jorden, och in i famnen på den organiserade brottsligheten. Anledning: Såhär gör sossestaten för att tillmötesgå medelklassens moral, samt feministvänsterns krav.
  • Lagstiftning och beskattning på arbets”marknaden”. Genom hyllmeter efter hyllmeter med lagar och regleringar görs arbetsmarknaden svårare att ta sig in på. Man låter intresseföreningar för de som redan har arbete driva upp avtalens minimilön till 66 % av medianlönen, vilket leder till att de som producerar mindre än 66 % av vad medianarbetaren gör hamnar i utanförskap. Genom drakoniska skatter på arbete minskas efterfrågan. Alla förstår att den ca 20-procentiga skatt man lägger på vinet är där för att minska eftefrågan. Att den som jobbar har en skattekil på ungefär 1:6 om han vill köpa en tjänst från grannen ger naturligtvis samma effekt, fast oändligt mycket större i magnitud. (Han måste alltså jobba i 6 timmar för att kunna köpa tjänster under 1 timma). Sammantaget gör detta att cirka 1 miljon människor döms till låga inkomster från bidrag, värdelös inkomstutveckling, missat socialt samspel, sämre hälsa och en rad andra effekter av att inte känna sig behövd och ha ett jobb. Anledning: Angående regleringarna så gör sossestaten såhär för att tillmötesgå LO och de som redan har ett arbete, som vill slippa konkurrens. Skatterna är absurt höga eftersom sossestaten gillar att sätta sprätt på hälften av vad ekonomin producerar, det ger naturligtvis enorm makt över andra. Pengarna behövs även för att föda den enorma statsbyråkratin och den miljon människor som förvägras att kunna försörja sig själva.

*Observera att jag inte försvarar kriminalitet. Den som tar droger ska naturligtvis finansiera detta själva och inte vältra över några kostnader på någon annan. Men tyvärr är det en realitet att när man väl blivit beroende så räcker inte ett vanligt kneg till på långa vägar, på grund av sossestatens uppdrivning av priset. Det är då stor risk att människor tar till kriminalitet, oavsett hur oförsvarbart du och jag anser det vara.

Äntligen! Planekonomi på bostäder avskaffas! 07-06-29

Posted by Oskar in Uncategorized.
18 comments

Äntligen tar regeringen bladet från munnen om planekonomin på bostadsmarknaden! Och när marknaden är helt förstörd och köerna för att få en hyreslägenhet i Stockholm är längre än det var i Moskva på Sovjettiden, då kan man tycka det är dags. En reglerad hyresmarknad slår stenhårt mot inkomstsvaga och kreditsvaga grupper i samhället. Eftersom tillgången minskar – för lite kapital satsas på att bygga hyreslägenheter eftersom man inte kan ta ut det pris man vill – så blir det brist och höga priser. Det drabbar inte de som kan köpa en bostad istället så mycket. Men ungdomar, studenter och andra drabbas av den minskade tillgången. Nationalekonomen Lars Jonung svarade såhär på frågan varför den svenska bostadsmarknaden har havererat:

Skälet är att den har skadats av en destruktiv bostadspolitik, som gett upphov till bostadsbrist, bostadsköer, monopol, privilegier, ineffektiviteter, inlåsningar, oförtjänta och godtyckliga förmögenhetsvinster, omfattande segregering samt politisk, facklig och privat korruption och mygel.

Frågan kvarstår till alla förespråkare av planekonomi på bostadsmarknaden: Om det nu är så fantastiskt med planekonomi och statliga prisregleringar, varför stanna vid bostäder? Varför inte prisreglera mat, bilar, resor och allting annat?

Slutligen kan den vetgiriga studera nationalencyklopedins artikel om prisregleringar:

Nationalekonomisk teori och empiri visar att prisregleringar är en ineffektiv metod att påverka prisbildningen. Prisreglering medför att marknadsekonomins centrala uppgift att fördela resurser försvåras. Om det reglerade priset sätts lägre än det rådande marknadspriset medför detta brist på den prisreglerade varan och ger upphov till “köbildning”, vilket utgör grogrund för svarta och gråa marknader, där priset hamnar över det priskontrollerade priset.

Reglera ännu mera! 07-06-21

Posted by Jonas in Uncategorized.
add a comment

Bland kommentarerna hos HAX hittar jag följande inlägg av Liam som jag tycker är värt att upprepa:

När jag var inne på Tilt för några månader sedan, ett ställe här i Malmö som har lite flipperspel och bilspel och sådär, så såg jag till förfärelse att det fanns ett inramat A4 papper på väggen där det stod att lokalen ”innehar tillstånd för förströelsespel”. Tillstånd för förstöelspel!? TILLSTÅND!? HUR ÄNDA IN I HELVETE KAN MAN BEHÖVA FUCKING JÄVLA TILLSTÅND FRÅN FUCKING STATEN FÖR ATT HA EN FUCKING JÄVLA PINBALLMASKIN!?! VAD ÄR DET FÖR SJUKT LAND VI LEVER I!?

Det är värre än jag trodde. Helt i klass med kravet på danstillstånd. Det här håller helt enkelt inte…

Reglera för sakens skull? 07-06-20

Posted by Jonas in Uncategorized.
3 comments

Där här är fel på så många nivåer att jag knappt vet var jag ska börja.

Om spel på internetcafeer ska kräva tillstånd enligt automatspelslagen så bör det isåfall gälla bowlinghallar, painballbanor och go-cartanläggningar också. I samtliga fall betalar man pengar för att under en tid spela med hjälp av automater. Ge upp för i helvete!

Men hela den här gränsdragningsfrågan är egentligen onödig,  automatspelslagen borde bort.

Allianskritik av Sakine i Expressen 07-06-13

Posted by Jonas in Uncategorized.
2 comments

Vi har varit minst sagt dåliga på att levera allianskritik här på bloggen, men som tur var sover inte alla liberaler. I gårdagens Expressen leverar Sakine Madon en välbehövlig känga.

Vad gäller det extremt dåliga postandet så är det något vi ska ta tag i. Radera inte era länkar och prenumerationer riktigt än…

Fastighetsskatten avskaffas inte 07-04-04

Posted by Jonas in Uncategorized.
15 comments

Det sägs att fastighetsskatten ska avskaffas men jag lyckas inte förstå hur man med hedern i behåll kan påstå det. Visst, den kommer sänkas kraftigt men att en skatt får ett tak innebär inte att den försvunnit. Att kalla något för avgift fast det inte är något man frivilligt betalar i utbyte mot en tjänst är ett synnerligen fånigt sätt att maskera skatter. Det kanske passar för sossar men är något Alliansen borde hålla sig borta från. Ännu konstigare är att kalla det för ”kommunal avgift” trots att pengarna går direkt till Staten.

Nu när jag är klar med riset får det erkännas att förslaget trots allt (i stort) ligger i linje med vallöftet och att det är ett stort steg i rätt riktning. Johan Schück på DN gör en korrekt analys i att fastighetsskatten inte är den mest skadliga skatten. Däremot är det både en dubbelbeskattning och en skatt som inte tas ut på inkomst vilket betyder att den är ännu mer orättfärdig än ”vanliga” skatter. Om man bedömmer saker utifrån det kollektivas bästa istället för vad som är rätt så kan man rättfärdiga vad som helst, från det totala övervaknigssamhället till tvångssterilisering.

Sänkta skatter kommer innebära fördelar för samhället som en enhet, men det det bör aldrig vara det främsta argumentet för en sänkning. Skatt är fel och det är därför skatten bör sänkas så mycket som möjligt. Av sama anledning bör de mest orättfärdiga skatterna tas bort först.